Tuesday, January 10, 2012

Tugasan KKBI Projek PIM3103

Kepada semua student PPG Amb Jan 2011,
Anda dikehendaki menyempurnakan tugasan projek tersebut mengikut tarikh dan dan masa yang telah ditetapkan seperti yang tercatat dalam lampiran. Tugasan tersebut hendaklah dilaksanakan secara INDIVIDU. Sila download tugasan tersebut.

Modul Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah ( PIM3103 )

Kepada Semua Student PPG Pendidikan Islam Amb Jun 2011,
Anda boleh mendownload semua bahan modul tersebut tersebut untuk bacaan awal sebelum interaksi.

Friday, January 6, 2012

Lam Web IPGM utk Mendapatkan Modul Kursus

1)- Untuk dapatkan modul klik laman web IPGM ialah klik di sini
2)- Kemudian klik smp dan pilih ppg.

Pro Forma Kursus Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah PIM3103

( 1 )- PENGENALAN KEPADA AL-QURAN
1- Rasm Uthmani
2- Jenis Bacaan Al-Quran
3- Adab dengan Al-Quran
( 2 )- APLIKASI HUKUM TAJWID DALAM BACAAN & HAFAZAN AYAT AL-QURAN
1- Hukum Tajwid
2- Jiz Amma
3- Surah Terpilih Dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah
( 3 )- TAFSIRAN SURAH-SURAH TERPILIH DLM SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH.
1- Pengenalan Surah
2- Huraian
3- Pengajaran
( 4 )- APLIKASI STRATEGI PENGAJARAN ASUHAN TILAWAH AL-QURAN
1- Ayat bacaan
2- Ayat Hafazan
3- Ayat Kefahaman
( 5 )- PENYEDIAAN RANCANGAN PENGAJARAN ASUHAN TILAWAH AL-QURAN
1- Semester
2- Mingguan
3- Harian
( 6 )- AMALI PENGAJARAN ASUHAN TILAWAH AL-QURAN.